come bottom of a list

bir listenin sonunda olmak Fiil