come into something

  1. Fiil birşey miras kalmak
  2. Fiil kendisine birşey miras kalmak
  3. Fiil mirasa konmak
  4. Fiil kendisine kalmak
  5. Fiil birşeye karışmak
  6. Fiil birşeye dâhil olmak
  7. Fiil birşeyde devreye girmek
  8. Fiil birşeyin parçası olmak