1. (a) (mirasa) konmak, varis olmak.
  He came into a large fortune when his father died. (b) başlamak,
  (durumunda) olmak, alınmak, katılmak, girmek.
  come into fashion: moda olmak.
  come into existence: vücut bulmak, var olmak.
  come into flower: çiçeklenmek, çiçek açmak.
  come into someone's mind: aklına gelmek.
  come into consideration: nazarı itibara alınmak.
  come into sight: görünmeye başlamak. (c)
  come into one's own: gerçek benliğini bulmak, şöhret/itibar/kudret vb. kazanmak, kendini/yeteneğini göstermek.
  He didn't really come into his own until he'd won the election for party leader.
aklına esmek Fiil
aklına esmek aklından geçirmek Fiil
(a) kendi malına sahip olmak, asıl sahibini bulmak, (b) lâyık olduğu mevkie erişmek, (c) kendi alanına/ihtisasına girmek.
hakkını almak Fiil
geçmek Fiil
servete konmak Fiil
mirasa konmak Fiil
limana girmek Fiil
harekete geçmek Fiil
miras tevarüs etmek Fiil
mirasa konmak Fiil
biriyle fikren çatışmak Fiil
vücut bulmak, doğmak, yaratılmak, meydana çıkmak.
çiçek açmak Fiil
bir işe başlamak Fiil
çarpmak Fiil
çarpışmak Fiil
biriyle çatışmak Fiil
nazar-ı itibara alınmak Fiil
temas etmek Fiil
biriyle temasa geçmek Fiil
talep edilmek Fiil
talep almak Fiil
aranır olmak Fiil
yürürlüğe girmek Fiil
oluşmak Fiil
ortaya çıkmak Fiil
vücut bulmak Fiil
meydana gelmek Fiil
hâsıl olmak Fiil
moda olmak.
Long hair is very much in fashion now.
yeniden moda olmak Fiil
gözde olmak Fiil
çiçeklenmek Fiil
çiçek açmak Fiil
iyice belirtmek Fiil
aydınlanmak Fiil
yürürlüğe girmek Fiil
meriyete girmek Fiil
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek Fiil
yapraklanmak Fiil
yaprak çıkarmak Fiil
yaprak vermek Fiil
iki ucunu bir araya getirmek Fiil
koordine etmek Fiil
uymak Fiil
hizaya girmek Fiil
paraya konmak Fiil
(miras yoluyla) paraya konmak Fiil
(Br) iktidara geçmek Fiil
yürürlüğe girmek Fiil
işletmeye başlamak Fiil
rolü olmak Fiil
işin içine katılmak Fiil
limana girmek Fiil
sahibi olmak Fiil
bir servete konmak Fiil
ün/şöhret kazanmak, sivrilmek, önemli olmak.
mirasa konmak Fiil
mülk miras kalmak Fiil
tekrar müzakere konusu olmak Fiil
birinin alanına girmek Fiil
(sebze , meyve) çıkmak Fiil
hizmete girmek Fiil
servise girmek Fiil
görünmek Fiil
görüş alanına girmek Fiil
mirasa konmak Fiil
birşeye dâhil olmak Fiil
birşeye karışmak Fiil
kendisine kalmak Fiil
birşey miras kalmak Fiil
birşeyin parçası olmak Fiil
kendisine birşey miras kalmak Fiil
birşeyde devreye girmek Fiil
birden büyük para kazanmak Fiil
piyasaya gelmek Fiil
(borsa) teklif edilmek Fiil
açık konuşmak Fiil
konu edilmek Fiil
ortaya çıkmak Fiil
...'in eline geçmek Fiil
gara girmek Fiil
doğmak Fiil
kullanılmaya başlamak Fiil
değer kazanmak Fiil
görüş alanına girmek Fiil
görünmek Fiil
=
become the vogue : moda olmak, rağbet görmek.
çok faydalı olmak Fiil
çok iyi olmak Fiil
çok yararlı olmak Fiil
paraya konmak Fiil
her çeşit insanla temasa geçme fırsatı olmak Fiil
her çeşit insanla temasa geçme fırsatı olmak Fiil
önemsiz olmak Fiil
mühim olmamak Fiil
önem taşımamak Fiil
gıda ile temas eden madde ve malzemeler İsim, Gıda ve Mutfak
faaliyete geçmek.
(gizli şeyler) açığa vurulmak Fiil
planlarını açıklamak Fiil
planlarını açıklamak Fiil