come round to the facts

  1. Fiil gerçekleri görmek
  2. Fiil sonunda ayakları yere basmak
  3. Fiil gerçeği görmek