come to one's senses

  1. (a) aklı başına gelmek, aklını başına toplamak, (b) ayılmak, açılmak.