command economy

  1. güdümlü ekonomi
  2. komuta ekonomisi
  3. kumanda ekonomisi
  4. bütün planlama ve iktisadi faaliyetin yönetiminin merkezi bir örgüt tarafından yapılıp özel teşebbüs
    ve fiyat sistemine bırakıldığı ekonomi türü