1. yorumlayan, yorum yapan, yorumcu, açıklayan, tefsir eden, mütalea beyan eden.