common bail

  1. sanığın
  2. mahkeme celbinde öngörülen zamanda mahkemeye çıkmasını sağlayan kefaletin ilk şekli
  3. celp kâğıdında belirtilen saatte duruşmaya çıkabilmesi için davalı kefaleti