common knowledge

herkesçe bilinmek Fiil
herkesin bildiği bir şey olmak Fiil
herkesin bildiği bir mesele olmak Fiil