common right

  1. ortak yararlanma hakkı
  2. herkesce tanınan hak
  3. herkesçe tanınan hak
ortak kullanım hakkı