community charge

  1. İsim kelle vergisi
  2. İsim her ergin kişi tarafından yılda bir kere ödenmesi gereken vergi