community preferences

  1. (AT) Avrupa Topluluğu ülkelerinin kendi aralarında gerçekleştirdikleri ithalatta
  2. İsim özellikle tarım ürünleri için pazarlarda tercihli davranmalarını kapsayan ilkeler