community property

  1. ortak/müşterek mal: karı-kocanın ayrı ayrı veya müştereken kazandıkları, kanunen ortak sayılan ve eşit olarak bölünen mal.
mal ortaklığı İsim, Hukuk
kanuni mal birliği