competent authorities

üye devletlerdeki yetkili makamlar İsim
yetkili yargı makamları İsim, Hukuk