1. Sıfat kibirli, gurulu, mağrur, kendini beğenmiş, bencil.
    She is so conceited about her new fur coat that no one can talk to her.
  2. Sıfat (a) fikir/mütalea sahibi, (b) kaprisli, maymun iştahlı, gelip geçici hevesler peşinde koşan.
  3. Sıfat akıllı, zeki.
burnu havada olmak Fiil
burnu büyümek Fiil
hoppa delikanlı.