1. İsim, Botanik döllenme
 2. İsim kavrama, idrâk, anlama, anlayış.
 3. İsim anlaşılma.
 4. İsim gebe kalma, ana rahmine düşme.
  the conception of a child in the womb.
 5. İsim başlangıç.
 6. İsim tasarlanan şey.
  This machine is the conception of a genius.
 7. İsim anlama/kavrama/idrâk kuvveti, zekâ, feraset.
  Different people have different conception.
 8. İsim fikir, kavram, mefhum, düşünce, telâkki.
  He had a definite conception of how the machine would be.
 9. İsim tasarı, tasarlama, plan(lama).
  The project is now at the stage of conception.
kişinin kendi görevlerinin tam bilincinde olması
evlenmeden önce hamile kalma
temel kavram
genel kavram
idrak etmek Fiil
iyi kavramak Fiil
Günahsız Doğuş: Katolik kilisesine göre Meryem Ananın tamamnen günahsız olarak doğmuş olması inancı. İsim
bunun kutlandığı 8 Aralık günü. İsim
adli zihniyet
hukuki yorum
pazarlama kavramı
gebe kalmanın mümkün olduğu süre
belli belirsiz kavram
gebelik kontrolü