concert master

başkemancı: senfoni orkestrasında birinci kemanların başı (genellikle orkestra şefi yardımcısıdır). İsim