1. İsim birbirine katma, karma, karıştırıp hazırlama, uydurma, yapma, pişirme, tertip etme.
  2. İsim karışım, birbirine katarak hazırlanan şey, tertip, müstahzar.
    a concoction of milk.
bir plan hazırlama
bir suikast düzenleme
yalanlar dizisi