1. topla(n)mak, bir araya getirmek/gelmek, içtima etmek.
  2. toplu, toplanmış, birikmiş, bir araya gelmiş/getirilmiş.
  3. (bkz: collective )