1. İsim, Medeni Hukuk rıza
 2. razı olmak, muvafakat etmek, izin vermek. (Çok defa sonuna
  to veya mastar gelir):
  He consented
  to the proposal. She consented to go.
 3. his/fikir birliği sağlamak, anlaşmak, uyuşmak, âhenk sağlamak.
 4. rıza, muvafakat, izin, onay, uygun bulma.
  Silence gives consent: Sükût ikrardan gelir.
 5. uyuşma, anlaşma, fikir/his birliği(ne varma), oy birliği, ittifak.
  with one consent: hep birden.

  by common consent: umumun rızası/oybirliği ile.
  By common consent he was appointed official delegate.
  by mutual consent: karşılıklı anlaşarak.
 6. âhenk, uyum, armoni.
rıza göstermek Fiil
mutabakat bildirmek Fiil
râzı olmak Fiil
mutabık olmak Fiil
muvafakat etmek Fiil
razı olmamak Fiil
rızasını geri almak Fiil
rızasını belirtmek Fiil
rızasını imzalayarak ifade etmek Fiil
muvafakatini esirgeyen
rıza göstermekten vazgeçmek Fiil
rızasını vermemek Fiil
muvafakatini esirgemek Fiil
mutabakat noksanlığı
tavsiye ve muvafakat
cinsel serbestlik yaşı: bir kızın evlenmeye ve cinsî münasebete rıza göstermeye ehil olduğu yaş. İsim
rıza gösterme
rızasını almak için başvurmak Fiil
rızasını almak için başvurmak Fiil
umumun muvafakati ile seçilmek Fiil
ittifakla
tarafların rızası ile
umumun rızası
rıza beyanı
tarafların mutabakatına uygun olarak verilen karar
muvafakat name
muvafakatname
muvafakat belgesi
karşılıklı rıza ile boşanma
sarih rıza
açık müsaade
sarih rıza
muvafakat
sarih müsaade
resmi muvafakat
umumun muvafakati
hemen muvafakat etmek Fiil
zımni onay
zımni rıza
zımnen kabul ettiğini belirtmek Fiil
aydınlatılmış onam Tıp
rıza üzerine karar İsim, Hukuk
muvafakat vermeme
karşılıklı rıza
birinin rızasını almak Fiil
sözlü muvafakat
ebeveynin rızası
ana babanın rızası
birini razı etmek Fiil
peşin muvafakat
birinin muvafakatini sağlamak Fiil
sükutu ikrar saymak Fiil
bir şeyi rıza gösterilmiş olarak yorumlamak Fiil
kayıt müsaadesi İsim
(US) kayıt müsaadesi İsim
istemeden verilen rıza
istemeye istemeye rıza göstermek Fiil
rıza gerektirmek Fiil
birinin muvafakatini gerektirmek Fiil
sözleşmeyi karşılıklı muvafakatla iptal etmek Fiil
bir sözleşmeyi karşılıklı rica ile feshetmek Fiil
bir sözleşmeyi karşılıklı muvafakatla iptal etmek Fiil
(evli çift) rıza ile ayrı yaşama
rıza ile halletmek Fiil
muvafakatinıonaylamak Fiil
muvafakatını onaylamak Fiil
sükût ikrardan gelir
sükût ile verilen muvafakat
sessiz durarak rıza gösterdiğini belirtmek Fiil
birinin rızasına tabidir
zımni rıza
zımni muvafakat
maliye bakanlığı izni
(US) maliye bakanlığı izni
oybirliği
sözlü muvafakat
bilgi ve rızası dahilinde
ittifakla
hükümetin onayı olmadan
hükümet izni olmadan
yazılı muvafakat
mutabakat
tarafların mutabakatına uygun olarak verilen karar
vergisi hissedarca ödenecek temettü
bir sendika ve işverenin ortak istekleri üzerine işçileri temsil edecek olan sendikayı meydana çıkarmak için yapılan seçim
yazılı muvafakat
tarafların anlaşmalarına uygun olarak verilen karar İsim
alacaklıların rızası
tarafların rızası
tarafların mutabakatı
karşı tarafın izni olmadan birinin bir şey yapmamasını emreden mahkeme emri
mahkeme dışında muvafakat etme
mahkeme dışında muvafakat etmek Fiil
temettü adi hisse senedi
temettülü adi hisse senedi
râzı olmak Fiil
muvafakat etmek Fiil
râzı gelmek Fiil
bir teklife rıza gösterme
fiyat kırmaya razı olmak Fiil
bir fiyat indirimine rıza göstermek Fiil
bir talebe rıza gösterme
bir karara katılma
başkan olmaya razı olmak Fiil
birşey yapmayı kabul etmek Fiil
birşey yapmaya razı olmak Fiil
belli bir malvarlığına sahip olan taraflardan birince imzalanmış ve üçüncü bir şahsa o malvarlığını bir
ödünç karşılığı teminat olarak rehin edebilme
birşeye onay vermek Fiil
birşeye müsaade etmek Fiil
birşeyi onaylamak Fiil
birşeye rıza göstermek Fiil
birşeye izin vermek Fiil
birşeye razı olmak Fiil
mutabık olmak Fiil
bir şeye izin vermek Fiil
bir şeye muvafakat etmek Fiil
bir şeye rıza göstermek Fiil
fiyat kırmaya razı olmak Fiil
kayıtsız şartsız muvafakat
evlenmeye müsaade edilen kanuni yaş
alacaklıların rızasını sahtekârlıkla elde etme
evliliğe rızaya yanaşmamak Fiil
ki bu onayın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır Hukuk