consider a proposal

bir teklifin ayrıntılarını düşünmek Fiil