1. İsim serinlik.
  2. İsim soğukkanlılık, temkin, kendine güven.
  3. İsim ilgisizlik, duygusuzluk.
soğukkanlılığını kaybetmek Fiil