cost control

  1. maliyet kontrolü (herhangi bir faaliyetin önceden belirlenen kalitede ve zamanda en az maliyetle başarılması için alınan önlemler
  2. maliyet kontrol
üretim maliyet kontrolü