council of state

  1. İsim, Hukuk Danıştay
  2. Özel Isim, Kurum İsimleri Şura-yı Devlet
  3. Devlet Şûrası
  4. divan
  5. İsim Şura-yı Devlet
Danıştay Başsavcısı İsim, Hukuk
Danıştay İdari İşler Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay Savcısı Özel Isim, Hukuk
Danıştay Birinci Dairesi Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İsim, Hukuk
Danıştay Onuncu Dairesi Özel Isim, Kurum İsimleri