counter measure

karşıt önlem, karşı/mukabil tedbir. İsim