country music

  1. İsim köy müziği: Güney ve Batı ABD kovboylarını taklit ederek yaratılan müzik.