court death

bir mahkemeye ölüm kalım davalarına bakma yetkisi vermek Fiil