crop insurance

  1. İsim mahsul sigortası
  2. İsim ürün sigortası
  3. İsim mahsullü sigortası
(US) Federal Tahıl Garanti Teşkilatı (ürünleri sigorta eder)
hasar sigortası İsim
hasat sigortası İsim