cry on one's shoulder

birine sığınmak, acındırmak, merhamet dilenmek.