1. kucaklama, sarılma, okşama.
  2. kucakla(ş)mak, bağrına basmak, okşamak.
    The little girl picked up her pet dog and cuddled it.
  3. sarılmak, sokulmak.
birbirine sokulmak, sarılmak, sarılarak yatmak.