1. son söz: aktörün sözü arkadaşına bırakmadan önce söylediği son söz (veya hareket).
  The actor missed
  his cue and came onto the stage late.
 2. işaret, ima, üstü kapalı söz.
 3. rol, bir aktörün hissesine düşen söz ve hareketler, (önceden belirlenmiş) hareket hattı.
 4. harekete geçirici söz veya olay.
 5. mizaç, ruh hali.
 6. isteka, bilârdo sopası.
 7. saç örgüsü.
 8. sıra, kuyruk.
 9. işaret vermek, ima etmek.
 10. sıraya dizilmek, kuyruk yapmak, sıraya/kuyruğa girmek.
repliğini kaçırmak Fiil
birini kendine örnek almak.
replik
isteka
(birine bir şey hakkında) işaret/ipucu vermek,
tiy. anahtar vermek.
(bilârdo/polo) sopa ile vurulan top.
döküm, akıl defteri: TV artistinin/konuşmacısının söyleyecekleri yazılarak seyirciler görmeyecek şekilde karşısına tutulan kart.
(müzikte/dramda) artistin başlayacağı ânı işaretle belirtmek, sufle etmek.
sınıflandırma
karşılaştırma
bir kaydı yürütmeye hazır hale getirmek Fiil
bir kaydı tam yerine getirmek Fiil
okumaya hevesi olmamak Fiil
birinden işaret/ipucu almak.