1. Edat ve, ile.
    a dining-cum-living room: oturma ve yemek odası.
    garage-cum-workshop: garaj-atelye.
hissenin hakkı olan kâr payı hakları alıcıya devrolunduğunda hisse veya tahvilin piyasada kotasyonu
(Borsa) evvelce ilân edilen kâr hissesi ile. ex dividend
(yakında amorti edilecek tahvillerle ilgili olarak itfa ile ortaya çıkabilecek kâr ya da prim gibi herhangi bir hak ile birlikte
çekimserlikle, kaydı ihtiyati ile, pek ciddiye almadan.
piyango dahil
bir sonraki faiz ödemesi ile birlikte yakında sağlanacak haklar dahil
faizle birlikte
faizli
iftihar derecesiyle (üçüncü derecede üstün başarı sağladığını gösteren diploma termi.) magna cum
laude, summa cum laude
mevcut hissedarların bedelsiz olarak ihraç edilecek hisse senetlerinden salın almaya hak kazanmları şartıyla
satışa sunulan hisse sentleri
İsim
özel imtiyaz ile
rüçhan haklarıyla birlikte
hisse senedini değerine rüçhan hakkı değerinin dahil edilmesi
kişi “ vasiyetnameye ilişik olarak ” bir vasiyetname yazar ya da terekeyi kimin idare edeceğinden söz
etmezse ya da vasiyetnamede adı geçen terekeyi i
ikinci(likle), iftihar listesinde ikinci: diploma derecesi olarak kullanılır.
He graduated magna cum
laude. summa cum laude (birinci),

cum laude
(üçüncü).
(Lat) iftiharla
en yüksek övgüyle (bir sınavda en yüksek dereceyi alanları belirtmek için kullanılır
iftihar derecesi ile verilen (diploma). cum laude, magna cum laude