current year

cari hesap yılı
içinde bulunulan malî yıl
cari vergi yılı