1. İsim emanetçi, nezaretçi, bekçi, muhafız, koruyucu, kapıcı, gardiyan, nezaret eden/koruyan kimse.
velayet İsim, Medeni Hukuk
vasi tayin etmek Fiil
kanuni kayyum İsim, Hukuk
kanuni veli
kanunen atanan vasi
resmi emanetçi
eyalet kanunu tahtında reşit olmayan biri için açılmış (banka , menkul değerler gibi) finansal hesap
esham ve tahvilatın muhafazası ve bunlara ait gelirlerin bankaca tahsil edilip kaydedilmesi için açılan hesap
vedia akdi
emanetçi banka
saklama bankası İsim, Bankacılık
emanetçi bürosu İsim
sadece emanetçi görevini yükümlenen yeddi-emin
sadece emanetçi görevini yüklenen yediemin
konsinye mallar deposu İsim
(US) konsinye mallar deposu İsim
emanetçilik sözleşmesi