cut to the quick

  1. (birini) çok gücendirmek, rencide etmek.
    The children's teasing cut her to the quick.
  2. çok incitmek/yaralamak, kalbinden vurmak, derinden yaralamak.
birinin gönlünü kırmak Fiil