etkisiz bırakmak, (birinin teşebbüsünü) önlemek/başlangıçta akamete uğratmak, kaleyi içinden fethetmek.
birinin menfaatine halel getirmek Fiil
hayatını tehlikeye koymak Fiil
birinin planlarını bozmak Fiil
(a) ayağını kaydırmak, plânlarını bozmak, (b) delillerini çürütmek.