cut- and-come again

sofrada et yemeğinden ikinci defa almak (bir şeyin bolluğunu ifade eder).