1. İsim veri tabanı: bir konu ya da örgüte ilişkin verilerden oluşan ve bilgisayarda saklanan bilgi topluluğu.
veri tabanı: bir konu ya da örgüte ilişkin verilerden oluşan ve bilgisayarda saklanan bilgi topluluğu. İsim
dağıtımlı veri tabanı Bilgi Teknolojileri
veri tabanı: bir konu ya da örgüte ilişkin verilerden oluşan ve bilgisayarda saklanan bilgi topluluğu. İsim