deal at arm's length with sb

  1. Fiil biriyle araya mesafe koyarak iş yapmak
  2. bir işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi