deal with ...

müşterisi olmak Fiil
temas etmek Fiil
bahsetmek Fiil
dokunmak Fiil
değinmek Fiil
işini görmek Fiil
icabına bakmak Fiil