deal with something

  1. Fiil birşeyle uğraşmak
  2. Fiil birşeyi ele almak
  3. Fiil birşeyle ilgilenmek
  4. Fiil birşeyi çözmeye çalışmak
  5. Fiil birşeyle başa çıkmak
  6. Fiil birşeye dayanmak
  7. Fiil birşeyin ticaretiyle uğraşmak
  8. Fiil birşeyi alıp satmak