1. tartışma, müzakere, münakaşa, görüşme.
  There will be a long debate in Parliament before the new law is passed.
 2. etraflıca düşünme, tefekkür, teemmül, mütalâa, mülâhaza.
 3. tartışma, münazara, fikir mücadelesi.
 4. kavga, nifak, bozuşma, çekişme, uyşmazlık, anlaşmazlık, ihtilâf.
 5. tartışmak, müzakere/ münakaşa etmek, görüşmek.
  I debated with M. (upon/about the question) = I debated
  (upon/about) the question with M.
 6. etraflıca düşünmek, tefekkür/ teemmül/mütalâa/mülâhaza etmek.
  I debated the idea in my mind until I fell asleep.
 7. kavga etmek, çekişmek, didişmek, dalaşmak, mücadele etmek.
ateşli bir tartışma
kuramsal düzeyde tartışma
kesin bir sonuca yönelik olmayan
uzun müzakerelerden sonra
müzakereyi kapamak Fiil
bir konu üzerinde müzakere halinde bulunmak Fiil
tartışmasız
bütçenin parlamentoda müzakeresi
bütçe görüşmesi
bütçe müzakereleri İsim
seçim kampanyası müzakereleri İsim
müzakereyi kapamak Fiil
bir müzakereyi bağlamak Fiil
bir tartışmayı bağlamak Fiil
bir müzakereyi kapatmak Fiil
sıkı tartışma
bir müzakerenin kapanması
müzakerelerin kapanışı
müzakereleri kapamak Fiil
müzakereyi açmak Fiil
bir müzakereyi açmak Fiil
kurul müzakeresi
güvenoyu müzakereleri İsim
(US) parlamento müzakereleri İsim
parlamento müzakereleri İsim
kesin kararla sonuçlanması beklenen müzakereler
kararla sonuçlanacak müzakere
bir tartışmayı kesmek Fiil
müzakereyi kapama talebinde bulunmak Fiil
ekonomi müzakereleri İsim
ekonomik müzakere
ekonomik politika müzakeresi
ambargo müzakeresi
(US) müzakere
mükâleme
dışişleri müzakeresi
münazara
tartışma özgürlüğü
(parlamento) gensoru
genel kurul müzakeresi
ateşli tartışma İsim
müzakereyi engellemek Fiil
bir tartışmayı boğmak Fiil
müzakereleri engellemek Fiil
genel görüşme İsim, Hukuk
bir tartışmaya gerekli önemi vermemek Fiil
müzakerelerde bir muhalifle öfkeli sözler teati etmek Fiil
hararetli müzakere
münakaşa
ateşli müzakere
bir müzakere düzenlemek Fiil
müzakere kızıştığında
sonu gelmez müzakere
müzakereleri kapatmakyı teklif etmek Fiil
müzakereyi açmak Fiil
açık forum
parlamento müzakereleri İsim
müzakereyi engellemek Fiil
uzayan müzakere
bir müzakereyi yeniden başlatmak Fiil
müzakereyi yeniden başlatmak Fiil
müzakereye kaldığı yerden devam etmek Fiil
müzakereye kalındığı yerden devam etmek Fiil
müzakereyi başlatmak Fiil
müzakere konusu
bir konuyu müzakere edilmek üzere getirmek Fiil
müzakere özeti
müzakereye katılmak Fiil
vergi müzakeresi
vergi tartışması
müzakeresi
televizyonda verilen müzakereler
televizyon tartışması
müzakerenin sonu
müzakere edilmekte
ateşli müzakere
müzakereyi kapatmak Fiil
müzakereleri kapamak Fiil
bir kanun önergesini müzakere etmek Fiil
bir kanun tasarısını görüşmek Fiil
bir konuyu müzakere etmek Fiil
iktidar partisiyle münakaşa etmek Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir hesabı reddetmek Fiil
birşeyi yapıp yapmayacağını düşünmek Fiil
birşeyi yapmayı düşünmek Fiil
içişleri müzakereleri İsim
bütçe müzakereleri İsim
gümrük tarifesini müzakere etmek Fiil
ne yapacağını düşünmek Fiil
ne yapılması gerektiğini tartışmak Fiil
ne yapılacağı konusunda tartışmak Fiil
ne yapmak gerektiğini düşünmek Fiil
ne yapılacağını görüşmek Fiil
enine boyuna düşünmek Fiil
tartmak Fiil
iyice düşünmek Fiil
davayı müzakereye kapatmak Fiil
bir tartışmayı bir soruyla kesmek Fiil
müzakereyi bir soru ile kesmek Fiil
müzakereyi bir soru ile kesmek Fiil