1. borç limiti
  2. borç tavanı
  3. borç verilecek veya alınacak paranın en yüksek haddi