1. Geçişli Fiil içyüzünü açıklamak, (reklam, propaganda vb. ile abartılmış şeylerin altındaki) gerçekleri meydana çıkarmak,

    k.d. kirli çamaşırları ortaya çıkarmak, putları kırmak.
    A lot of people used to believe that, but now it's been quite thoroughly debunked.