decimal alignment

  1. Bilgi Teknolojileri ondalık ayırıcıya göre hizalama