default value

  1. Bilgi Teknolojileri varsayılan değer
  2. İsim başlangıç değeri
  3. İsim standart değer