definitive host

  1. üreme konutu: bir asalağın üzerinde ürediği canlı.