degradation

  1. İsim alçal(t)ma, (rütbe/mertebe) indir(il)me, tezlil etme, zelil olma, şeref ve haysiyeti(ni) kır(ıl)ma.
  2. İsim, Coğrafya aşınma, aşınım, erozyon.
  3. İsim, Kimya çöz(ül)me, boz(ul)ma, bileşimi(ni)/terkibi(ni) boz(ul)ma.
medeni hakların kaybı
medeni hakların kaybedilmesi
medeni haklardan mahrumiyet
medeni ve siyasi haklardan ıskat
medeni ve siyasi haklardan yasaklama
film bozulması
kabul edilebilir etkinlik düşüşü