1. İsim azil, hal'.
  2. İsim tahttan indirme, azletme, hal'etme.
    The deposition of the king by the army.
  3. İsim emanet, emanet edilen şey.
  4. İsim, Hukuk yeminli (yazılı) ifade, tanıklık, şahitlik.
    make one's deposition: yeminle yazılı ifade vermek.
  5. İsim tortu, çökelti, döküntü, kalıntı, sel kumu.
  6. İsim (bir azizin nâ'şını) başka yere gömme, defin, bu vesile ile yapılan tören.
ifade vermek Fiil
mahkemede yazılı ifadeyi yüksek sesle okumak Fiil
bir ifadenin geri alınması
yeminli ifade
...'in ifadesini almak Fiil, Hukuk
tanık mahkemedeymiş gibi duruşma sırasında okunacak ifade
bir ifadeyi kayda geçirtmek Fiil
yeminli ifade vermek Fiil
ifade alma ve sorguda yasak usuller İsim, Hukuk