deprivation of liberty

  1. İsim, Hak ve Özgürlükler hürriyetten yoksun kılma
  2. İsim, Hukuk özgürlüğün kısıtlanması